EINES

  QUATRE EINES PER A CONSTRUIR OASIS

  OASIS gira en torn a quatre eixos claus: la metodologia dels referents positius, l’apoderament i la cura, la generació de vincles entre adolescents amb diversitats sexuals i de gènere i el suport a les famílies.

  >> Referents positius

  Partim de la base que per combatre l’auto-odi o l’estigmatització que viuen molts i moltes adolescents LGTB és important nodrir el seu imaginari d’ històries i relats positius que altres persones han viscut. En aquest sentit és fonamental que coneguin a altres persones que els puguin fer pensar més enllà dels estereotips socials que envolten el fet gai, lèsbic, bisexual i trans. Per això, es considera molt important que l’equip de monitoratge de la trobada siguin persones LGTB i alhora es convidarà a d’altres amb trajectòries diverses a compartir la seva experiència amb el grup d’adolescents durant la trobada.

  >> Apoderament i cura

  És un element clau en tant que tots els i les adolescents LGTB directament o indirecta són víctimes de la violència per raó de sexe, gènere o sexualitat. La lesbo-trans-homofòbia està present en bona part dels àmbits de la nostra societat i els adolescents coneixen aquests discursos que malauradament han impactat sovint en les seves persones. Per això és important crear espais de cura i reafirmació on poder abordar aquestes violències, treballar-les col·lectivament i entendre que no són fets individuals sinó que formen part d’una violència estructural.

  >> Generar víncles entre iguals

  (Re) conèixer-se és del tot fonamental en el procés de creixement que és l’adolescència. El treball entorn a la construcció de vincles positius possibilita trencar l’aïllament que algunes adolescents vien al seu dia a dia. Partirem de la vivència comuna com a persones no normatives en termes de identitat de gènere i sexualitat, per anar nodrint-nos de la diversitat que cada individu aporta al grup.

  >> Suport a les famílies

  OASIS pretén donar suport a les famílies dels i les adolescents LGBTI, possibilitant un espai d’acollida i trobada on compartir dubtes, eines i necessitats en relació a l’educació i acompanyament dels seus fills i filles, en un ambient de comprensió mútua.